Protectia datelor personale

DEFINITII SI DREPTURI CONFORM LEGISLATIEI PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal

1.1. Date cu caracter personal: orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

1.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

1.3. Dreptul la informare: persoana vizata este informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

1.4. Dreptul accesului la date: persoana vizata obtine de la operatorul de date, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

1.5. Dreptul la rectificare: persoana vizata obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

1.6. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): persoana vizata obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

1.7. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoana vizata obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora (incepand cu data de 25 mai 2018);

1.8. Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizata primeste, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obișnuit și intr-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Diax Solution S.R.L. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege (incepand cu data de 25 mai 2018);

1.9. Dreptul la opozitie: persoana vizata se poate opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

1.10. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: persoana vizata cere si obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

1.11. Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: persoana vizata se poate adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

2. Operatorul de date cu caracter personal

In vederea prestarii serviciilor, Diax Solutions S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal (respectiv: pana la data de 25 mai 2018, prevederile Legii nr. 677/2001 si ale legislatiei subsecvente; incepand cu data de 25 mai 2018, prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ale legislatiei subsecvente).

3. Categoriile de persoane vizate

3.1. Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Operator apartin urmatoarelor categorii de persoane fizice vizate: Garanti, Fideiusori, Beneficiarii reali, persoanele de contact desemnate de catre Utilizatorul persoana fizica.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre Diax numai in masura permisa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

Termeni in intelesul Legii 677/2001:

date cu caracter personal: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice mod, alaturarea, combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor/clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe www.Diax.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si a comportamentului  consumatorului.

Prin citirea Termenilor si Conditiilor prezentate ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, daca aveti orice intrebare despre modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate sau daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa Diax cu o cerere scrisa, datata si semnata.

Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati oferit, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali. Diax poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare. Este vorba despre furnizori de servicii de curierat sau de servicii de bancare ori de alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor.